Formalności przed kursem na prawo jazdy

O prawo jazdy starać się może praktycznie każdy, kto ukończy 18 lat. Aktualnie wielu pracodawców oczekuje od swoich pracowników umiejętności prowadzenia samochodu. Aby przystąpić do kursu, należy spełnić kilka wymagań formalnych – a przede wszystkim znaleźć odpowiednią szkołę. A jest w czym wybierać – w każdym większym mieście do wyboru jest kilka, a nawet kilkanaście, szkół nauki jazdy.

Od czego zacząć?

Aby nauka jazdy mogła się rozpocząć, trzeba posiadać numer PKK, czyli profil kandydata na kierowcę. Dokument ten wyrabiamy w Wydziale Komunikacji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Jest to konieczne, aby zapisać się na kurs w każdej placówce w kraju. Do złożenia wniosku potrzebujemy orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zdjęcie, dokument tożsamości i ewentualnie kopia posiadanego prawa jazdy. Zdjęcie do wniosku powinno być kolorowe, nie może być wykonane później niż do pół roku wstecz. Osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie, do urzędu muszą udać się z rodzicem lub prawnym opiekunem.

Badanie lekarskie – jak wygląda?

Orzeczenie lekarskie wydawane jest podczas wizyty u lekarza uprawnionego do badania kierowców. Koszt takiej wizyty to około 100-200 zł, zazwyczaj szkoły nauki jazdy mają do dyspozycji swojego lekarza, u którego można wykonać badanie. Sprawdza on nasz stan zdrowia, przede wszystkim zbiera dane na temat chorób zarówno przebytych jak i przewlekłych, zażywanych lekach, stanie psychicznym. Kontrolowany jest również narząd wzroku i słuchu. Na podstawie tego lekarz wydaje orzeczenie lekarskie, w którym określa czy stan zdrowia kandydata kwalifikuje go do jazdy samochodem oraz podaje informację czy orzeczenie jest ważne bezterminowo czy terminowo.

Co dalej?

Zazwyczaj przyznanie numeru PKK to kwestia, którą można załatwić od ręki. Czasami trzeba czekać kilka dni roboczych. Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy składamy wniosek w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania – może to potrwać dłużej ze względu na czas przekazywania sobie informacji między urzędami. Z przyznanym numerem należy udać się do wybranej szkoły nauki jazdy.