Jak przebiega egzamin na prawo jazdy?

egzamin na prawo jazdy

Egzamin na prawo jazdy bywa bardzo stresującym momentem w życiu, jednak jest jedynym możliwym sposobem, by zostać pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Do części praktycznej mogą przystąpić tylko osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego sprawdzającego wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego oraz pokrewnych treści. Tymczasem następująca po niej część praktyczna ma za zadanie zweryfikować rzeczywiste umiejętności przyszłego kierowcy, starającego się o uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Jak wygląda jego przebieg krok po kroku?

W drodze do celu

Na początku egzaminator weryfikuje tożsamość kierującego, niezależnie od tego, w jakim ośrodku przechodził kurs. Przyjęło się jednak, że osoby odbywające kurs w osk Poznań, przystępują do egzaminu w tym samym mieście. Następnie kandydat przystępuje do wylosowania zadania dotyczącego czynności kontrolujących stan techniczny pojazdu. Owe działania podzielone są na dwie grupy, a kandydat musi przedstawić swoją wiedzę na podstawie losowo wybranych zadań. Po jednym z każdej grupy. W pierwszej są to m.in: sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego lub chłodzącego, a w drugiej: działanie świateł drogowych lub sygnału dźwiękowego. Na wykonanie obu czynności przysługuje czas nie dłuższy niż 5 minut. Kolejno przechodzi się do etapu przygotowania do jazdy, po czym nadchodzi czas kierowania pojazdem po placu manewrowym. W tej części egzaminu kandydat wykonuje jazdę samochodem do przodu i do tyłu, a następnie rusza na wzniesieniu przy pomocy hamulca ręcznego. Poprawne wykonanie wszystkich elementów w tej części powoduje, że egzamin jest kontynuowany na mieście, czyli w ruchu drogowym. Tutaj egzaminator ocenia sposób, w jaki kierujący radzi sobie z podstawowymi manewrami, techniką jazdy, umiejętnością oceny ewentualnych zagrożeń. Kandydat wykonuje polecenia egzaminatora, na podstawie których weryfikowane jest jego jazda. Jednym z zadań egzaminacyjnych jest parkowanie, podczas którego dopuszczalne jest wykonanie jednej korekty. Ostatnim etapem jest omówienie wyników.