Prawo jazdy kat. B – czym można jeździć?

prawo jazdy kat. b koszt

Prawo jazdy kategorii B wbrew pozorom pozwala na jeżdżenie o wiele większą ilością pojazdów niż tylko samochody osobowe. Gama uprawnień dla osoby, która pozytywnie zdała egzamin, jest bowiem znacznie większa.

Podstawowe informacje

W skrócie kategoria B plasuje się między kategorią B1 a kategoriami C1/D1, w których B1 dotyczy czterokołowców, natomiast C1 oznacza małe ciężarówki, a D1 niewielkie autobusy. Kategoria B daje możliwość prowadzenia pojazdów także z niższych kategorii, a więc rozszerza uprawnienia posiadacza dokumentu do tych zawartych w kategoriach AM i B1.

Motorower

Podstawowe prawo jazdy umożliwia kierowanie wszelkimi motorowerami. Jeszcze do niedawna wystarczyło mieć ukończone 18 lat, by automatycznie móc jeździć tego rodzaju pojazdami, jednak od 2013 roku wymagane jest prawo jazdy kategorii AM. Warto jednak pamiętać, że prawo jazdy kategorii B nie uprawnia do kierowania jednośladami niespełniającymi wymogów motoroweru.

Samochody

Posiadacz prawa jazdy kategorii B może prowadzić samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. Aby prowadzić te dwa ostatnie wymagana jest bowiem odpowiednio kategoria D1 lub A1.

Samochody dostawcze

Możliwe jest także kierowanie samochodami dostawczymi, a właściwie lekkimi ciężarówkami, których masa dmc nie przekracza 3,5 tony. Ze względu na jednobryłową budowę zazwyczaj takie pojazdy określa się busami, jednak mogą mieć one różnorako ukształtowaną przestrzeń ładunkową.

Motocykle

Prawo jazdy kategorii B uprawnia także do prowadzenia motocykla o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. W tym wypadku jest jeszcze jeden dodatkowy warunek – dana osoba musi posiadać prawo jazdy kategorii B już co najmniej 3 lata.

Prawo jazdy kat. B – koszt

Aby móc otrzymać prawo jazdy kategorii B należy uprzednio przejść cały kurs obejmujący część teoretyczną oraz praktyczną. Cena kursu uzależniona jest od tego, którą ze szkółek nauki jazdy wybierze kursant. Zazwyczaj jest to kwota od 1500 do 2000 złotych. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z podejściem do egzaminu państwowego – 30 złotych za część teoretyczną oraz 140 złotych za część praktyczną.