Nauka jazdy Poznań, Grunwald, Wilda – Przed kursem

Osoba, która zamierza przystąpić do kursu na prawo jazdy kat B powinna wykonać niżej opisane czynności:

  1. Udać się do lekarza, aby uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  2. Wykonać kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu)
  3. Zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam złożyć stosowny wniosek, celem nadania tzw. numeru PKK – profil kandydata na kierowcę

Jeżeli jesteś mieszkańcem Poznania na poniższej stronie znajdziesz informacje jak uzyskać numer PKK:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk,188889/

Jeżeli jesteś zameldowana/y w powiecie poznańskim na poniższej stronie znajdziesz informacje jak uzyskać numer PKK:

http://www.bip.powiat.poznan.pl/1429,kt-29